Budiž Podcast

Budiž je technologický podcast. Pokud za podcast považujete několikahodinový nekontrolovaný sled názorů a domněnek tří technikou postižených existencí.

777044948

Budiž: E07 – Živé burgery, šílené děti a @matesola

Toho rána, kdy si četl zprávu od Tomáše si Jura vzpomněl na ten dávný okamžik, kdy ho dědeček vzal na Svatojakubské náměstí, aby si prohlédli oblouše. Pod prsty cítil ten podivný dotek řezavě žluté srsti a konečně si uvědomil, že se stále znovu a znovu vrací k pocitům z té tiché noci, kdy na malého chlapce, kterým byl, ze tmy zíraly oči vyhaslé nestvůry.

Potkali se s Janem. Proud lidí je rozděloval, jen jedna myšlenka klouzala v divokých křečích v jejich mysli. 

Tomáš již nepřijde.

Jeho kroky se neozvou na starých dlaždicích domu č.p. 14 v Hojandarově ulici a cokoliv mělo být vysloveno, bude ztracené a chroptící v temnotě, kde všechno nezrozené marně hledá svůj tvar.

“Vydáme se na cestu?” Skoro neslyšně pronesl Jan.

“Ano, myslím že jediná cesta jak se s tím smířit je jít dál.”

Jan se v dlouhém šedivém kabátu zavrtěl a sklonil hlavu.

“Nemám nic připraveného,” řekl.

“Ano. Já vím.” Jurův hlas jakoby splynul v jedinou odpověď, která zbyla.

Nebylo možné ohlížet se zpátky. 

Nebylo kam se ohlížet.

Z tiché tmy za nimi je pozorovaly jen vyhaslé oči nestvůry.